Please enable JS

SIMTEL Team este principalul furnizor de servicii turn key pentru operatorii telecom din România, ca urmare a anilor de experiență și a soluțiilor din ce în ce mai ambițioase pe care și le-a adăugat în portofoliu, pe măsură ce a formulat răspunsuri gamei largi de provocări specifice domeniului.

Din 2010 până în prezent, SIMTEL Team a lucrat cu toți jucătorii importanți din sectorul telecomunicațiilor de pe piața locală și internațională și a construit site-uri de telecomunicații cu tehnologiile 2G, 3G, 4G și 5G, pentru toți operatorii de telefonie mobilă GSM din România. În ultimii 10 ani, SIMTEL a efectuat anual între 400 si 1.500 de lucrări.

Divizia de Telecom Engineering SIMTEL Team înțelege perfect importanţa, indispensabilitatea și rigoarea necesare în telecomunicații și de aceea, sunt pregătiți în orice moment să se organizeze în cel mai scurt timp posibil pentru a răspunde prompt oricărei solicitări.

Progresul tehnologic spectaculos al telecomunicațiilor impune din partea celor care activează în domeniu o pasiune reală pentru ceea ce fac, de aceea, membrii diviziei de Telecom SIMTEL Team se află într-un permanent proces de specializare și perfecționare, pentru a putea răspunde, cu tehnologia de mâine, situațiilor cu care operatorii de telecom se confruntă astăzi.

Provocare

Schimbările tehnologice constante, ugrade-ul permanent și extinderea continuă a ariei de acoperire solicitate de clienţii noștri sunt provocările de zi cu zi în acest domeniu. Și cum munca în industria telecom presupune o serie de riscuri privind siguranţa și sănătatea în munca, asigurarea unor condiţii de muncă menite să garanteze lipsa incidentelor a devenit o provocare complementară performanţei.

Soluţii

Cei 18 ani de experienţă ai diviziei telecom, precum și continua instruire și perfecţionare a echipei ne permit astăzi să oferim clienţilor noștri un serviciu “la cheie” ce pornește de la achiziţie și autorizare, la construcţie, operare și mentenanţă, înglobând toate fazele acestor operaţiuni.

Beneficii

 • Venituri mai mari
 • Fiabilitate
 • Gestionarea ușoară a proiectelor
 • Siguranţă din punct de vedere H&S
 • Costuri mai mici de întretinere

Provocare

Clienţii noștri își doresc reţele de date robuste, astfel încât riscul pierderii pachetelor de date să fie minim, iar comunicarea oamenilor cu alţi oameni, dar și cu miliardele de device-uri din întreaga lume să fie sigură și operaţională.

Soluții

Pentru că am promis clienţilor noștri să le oferim astăzi solutiile de mâine, divizia noastră telecom și-a construit competenţe ce ne permit astăzi să proiectăm și să construim atât reţele de transport de date prin fibră optică multimodală pentru conectarea clienţilor pe distanţe scurte de până în 550m, cât și prin fibră monomodală pentru conectarea clienţilor aflaţi la distantă mare.

De asemenea, asigurăm și reţele de MW pentru transportul de date prin echipamente wireless punct la punct sau punct la multipunct în benzile de frecvenţe licenţiate de la 6GHz până la 86 GHz și în benzile nelicenţiate de 2,4GHz și 5Ghz.

Beneficii

 • Flexibilitate - găsim întotdeauna cea mai eficientă soluţie în termeni de cost și calitate.
 • Experienţă - cele câteva mii de link-uri de date implementate pe care le avem în portofoliu vă garantează succesul proiectului
 • Diversitate - gama variată de echipamente instalate ne ajută să înţelegem cu ușurinţă noile generaţii de echipamente

Provocare

Proiectarea și construcţia de centre de date reprezintă de fiecare dată o provocare în sensul de a adapta la nevoile clientului dimensiunea, ușurinţa în gestionare și eficienţa proiectului.

Soluții

 • Adaptabilitate – adaptăm proiectele și construcţia la nevoile fiecărui client
 • Simplitate – lucraţi cu un singur furnizor pe toată durata proiectului
 • Eficienţă – beneficiaţi de soluţii inteligente la costuri rezonabile

Beneficii

 • Creșterea productivităţii industriale prin reducerea consumurilor specifice și erorilor umane.
 • Produse cu calitate și uniformitate a calităţii substanţial îmbunătăţite.
 • Reducerea accidentelor de muncă și bolilor profesionale asociate operatorilor umani.
 • Eliminarea problemelor generate de oboseală și efectele sarcinilor repetitive asupra angajaţilor.

Provocare

Să găsim soluţii care să acopere cu semnal GSM clădiri în care cu semnalul de radiofrecvenţă ajunge cu dificultate, respectiv cele din beton armat, sticlă sau amenajări realizate sub nivelul 0 al solului.

Soluții

Începând de la partea de proiectare și până la cea de implementare, soluţiile noastre sunt gândite astfel încât proprietarul sistemului, adică operatorul de telefonie mobilă, cât și utilizatorul final, adică cel care își desfășoară activitatea în clădire, să beneficieze de servicii de comunicaţie de voce și date mobile la cele mai bune standarde de calitate.

Beneficii

 • Calitate - Experienţa SIMTEL în acoperire GSM indoor garantează proprietarului sistemului, o acoperire perfectă și servicii de calitate pentru clienţii săi
 • Flexibilitate - găsim soluţii perfect adaptate la arhitectura construcţiilor și materialele din care sunt realizate.

Provocare

Să reușim o acoperire de maximă calitate cu semnal WiFi în clădiri și incinte ale clienţilor noștri.

Soluții

Proiectăm, furnizăm echipamente și implementăm reţele WiFi ţinând cont ca funcţionarea la parametrii optimi a reţelei Dumneavostră este vitală în zilele noastre când, fără conexiune la internet/reţeaua companiei, activitatea ar deveni practic imposibilă.

Soluţiile de monetizare a reţelei WiFi pentru centre comerciale, hoteluri, restaurante vă ajută să vă cunoașteţi clienţii și să veniţi către ei cu oferte personalizate adaptate nevoilor acestora.

Beneficii

 • Fiabilitate - SIMTEL este distribuitor exclusiv în România pentru echipamentele Wi-Fi produse de Ligo Wave. Gama de echipamente Infinity de la Ligo Wave folosește un controller pentru dezvoltarea și managementul integrat al reţelei Wi-Fi.
 • Flexibilitate - soluţiile noastre sunt adaptate nevoilor dumneavoastră.

ECHIPAMENTE WIFI

SIMTEL este distribuitor exclusiv în România pentru echipamentele WI-FI produse de Ligo Wave.

Gama de echipamente Infinity de la Ligo Wave folosește un controller pentru dezvoltarea și managementul integrat al reţelei WI-FI.

Sunt disponibile trei modalităţi de configurare e reţelei: independent, controller integrat sau controller extern.

Proximitate

Access point-urile LigoWave au o caracteristică integrată de detectare a dispozitivelor mobile. Orice dispozitiv din raza de acoperire poate fi înregistrat cu adresa MAC și data/ora, fără nici o interacţiune cu utilizatorul. Datele sunt exportate în timp real și pot fi utilizate pentru a îmbunătăţi serviciilor furnizorilor sau gestionate prin import în propria lor aplicaţie. Un API este disponibil la cerere. Există mai mulţi parteneri tehnologici care utilizează deja funcţionalitatea, inclusiv Cloud4Wi și Socifi.

Provocare

Fiecare proiect de construcţii civile în telecomunicaţii poate reprezenta o provocare, fie în ceea ce privește terenul pe care urmeazș a fi amplasat, înăltimea la care se va lucra sau rezistenţa la diverși factori agresivi.

Soluții

Cei aproape douăzeci de ani de experienţă în construcţia de lucrări civile destinate telecomunicaţiilor, permit astăzi diviziei noastre telecom să proiecteze, autorizeze și execute toate tipurile de lucrări necesare infrastructurii de telecomunicaţii, în sistem turn-key.

De la proiectare (incluzând studiile necesare, topogeodezic, geologic etc), la autorizare (certificate de urbanism, avize și acorduri, autorizaţie de construcţie), la construcţia structurilor, acomodarea echipamentelor și alimentarea cu energie, fiecare fază este asigurată de oameni specializaţi și cu experienţă specifică.

Beneficii

Turn-key - vă garantează usurinţa în gestionarea proiectelor deoarece lucrati cu un singur partener.

Flexibilitate - găsim soluţii perfect adaptate la arhitectura construcţiilor și materialele din care sunt realizate.

Certificări și training-uri ale producătorilor mari de echipamente, Ericsson, ZTE, Huawei, Nokia ne ajută să înţelegem clientul și să-i oferim soluţiile necesare afacerii lui